Khách sạn Hải Âu

       
Hai Au hotel
  058.3521333
Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Chánh Nha Trang - Khánh Hòa.
Tiếp tân: 058.3521333
Đặt phòng: 058.3526028 – 058.3521333
Đặt ăn: 058.3527111
Fax: 058.3527921
Email: haiauhotelnt@vnn.vn
website: haiauhotel.com.vn

Khách sạn Hải Âu 03 Nguyễn Chánh Nha Trang - Khánh Hòa.
Đặt phòng : 058.3526028 – 058.3521333
Đặt ăn: 058.3527111
Tiếp tân: 058.3521333 Fax: 058.3527921
E-mail: haiauhotelnt@vnn.vn